„És amikor T. kisasszony sétál át a téren elefántcsontszín szoknyájában, az egy egész világ remegtetése, képtelenség máshová nézni, a nagytemplom szépsége is elhalványul. A vakítás így valamit nagyon láthatóvá tesz, valamit pedig eltakar.” (Losoncz Márk: Vakító gépezetek)

„A korábbi idők tisztelt és megbecsült szabadtéri szakrális tájértékeiből ma mégis szép számmal találhatunk olyan fogadalmi kápolnákat, magánáhítatból állíttatott szobrokat, medicinatörténeti pestisemlékműveket, helytörténeti vonatkozású köztéri kereszteket, amelyek évszázadok óta jelzik itteni időnket, díszítik tereinket, gazdagítják akár az urbánus, akár a természeti környezetünket.” (Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban)

„összezsugorodsz az ég alatt, újvidék végül semlegesíti/minden félelmedet. s mindent visszaad, amit/elveszettnek hittél. a reflexiókat, az idegen neveket./a biztonságot, a hangokat. újvidék fényei/arcomra égtek, mint húsba a forró fém.” (Antalovics Péter: Örökszoba)

„Alkotni nem egyéb, mint engedelmeskedni. Engedelmeskedni valaminek, ami hatalmasabb nálunk, bennünk lakik, birtokol minket, olyanná tesz minket, amilyenek vagyunk: egyedivé, senki mássá.(Michel Onfray: A boldogság antik étrendje)

„Bozótos erdőkön, beláthatatlan kukoricatáblákban kell előrehaladnunk, s igazán minden talpalatnyi helyet sok vér árán tudunk elfoglalni csak. A vidék ideális szép rengeteg sok apró erdejével és gyümölcsfáival, de egy támadó hadseregnek igen rossz terep.” (Koczka József naplója 1914-ből)

„Bosszantott a céltalanságuk, és idegesített a dekadens életük. Zavart, hogy mindig mindenből a kisebb felelősséget vállalták, és állandóan csak azt nézték, miképp érhetnék el a céljaikat a lehető legkisebb erőfeszítéssel.” (Kiss Tamás: A tükörtestvér)

„Fejértelep közösségének egyfajta közös kincsét tárja az olvasó elé, amely örök bizonyítéka a szülőföldhöz való kötődésnek, és magyarázattal szolgál arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk” (Id. Beretka Sándor: Ismét forog a szélkerék 1.)

“Végtelen alázatra, magunk, ruhánk, elképzeléseink (koncepciónk, elméleteink) megtépetésére van szükség ahhoz, hogy valami olyasmiről beszélhessünk, mint a festészet volt.” (Tolnai Ottó: Kalapdoboz)

“Nem ismerlek. Egy aranyfülbevalót kaptam tőled, szeretted volna, ha szép vagyok. A három fiad közül, az egyik fiatalon meghalt valami betegségben. Mivel lányod nem volt, gondoltad, majd én az leszek.” (Bicskei Gabriella: Puha kert)

“A könyv célja, hogy ha kis mértékben is, de részese legyen a folyamatnak, amely azt szolgálja, hogy az idő előrehaladtával, az eleven emlékezet halványulásával se tudjunk méltatlanul keveset múltbeli kultúránk szereplőiről.” (Faragó Kornélia: A 28-as nemzedék)

“Amikor az írók jó hat évtizeddel ezelőtt előbb Csantavérre, majd onnan Kanizsára, a Tisza-partra jöttek, végül is azért jöttek, hogy az ügyeletes fülektől távol, olyan helyen beszéljék meg ügyes-bajos dolgaikat, ahol nincsenek lehallgatókészülékek.” (Dormán László: Kanizsai képmesék)

“Werther, mondani sem kell,/ Lottétól jön. Felkavart érzelmekkel,/ mint tudjuk. Megtörtént, aminek meg/ kellett történnie, s neki ma este/ meg kell hoznia a végső döntést.” (Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés)

„A világon semmi se befejezett, ez a HÁZ se, ez a kert se, mindennek van folytatása az állandó változásban, még annak is, amiről úgy gondoljuk, megszűnt.” (Vasagyi Mária: Fabella domi)

„Tapos magas lépésekkel a sűrű gazban, beljebb a bokrosba, ott keresgél hosszan, piszmogva, hajladozva, mintha kiejtett volna valamit a kezéből, s szemének egyre reménytelenebb homályában kétségbeesve leheli maga elé: »Hol az én helyem?«” (Vigh Rudolf: Öröknaptár)

„A falu történetének kutatása, a lakosság, a vallás, az épületek és a szántóföldek alakulásának megismerése közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy a valós múlt ismeretében kellően tudjuk kezelni értékeinket.” (Szilágyi Mária: Fényben és árnyékban. Magyarcsernye építészetének fénykora és hanyatlása)

„Fegyvert? Máma fegyvert? Vagy úgy te is néha, hogy valami nem megy a fejedbe, és nem megy! Azt mondtam: nekem nem kell fegyver…” (Németh István: Fordulat után)

„Több könyvben olvastam azt az óvatos bevezető mondatot, hogy a történet tulajdonképpen kitalált történet, a szereplők kitalált szereplők, minden hasonlóság véletlen. E könyvet az ellenkezőjével kezdeném.” (Várady Tibor: Zoknik a csilláron, életek hajszálon)

„a limeseken túl / nem találom a helyem / az érintetlen erdő megriaszt / a hidak nélküli zabolátlan folyók / akadályozzák a továbbhaladást / sehol egy útjelző tábla / városok sincsenek / csak koszos kis falvak / fanyar erjesztett italokat” (Benedek Miklós: Mintha emberekből állna)

„A több évtizedes rádiózás következtében szinte akaratlanul is minden apróságra reagálok. De valószínűleg így van a többi kollégám is.” (Nagy Nándor: TragikoMédia)

„Pedig én katona akartam lenni. Titokban átmentem egy jó pajtásommal, Tiszaistvánfalvára, mert megtudtuk, hogy azon a napon fogadják meg a civil trénkocsisokat, akik majd az ottani gazdák besorozott lovait és kocsiját fogják hajtani a harctérre.” (Pedig én katona akartam lenni)

Szombathy Bálint számára a művészet személyes archívumként nyilvánul meg, amelybe rendszerezetten betáplálta saját különböző ideáljait, képeit, emlékeit, tudását, tiltásait és tabuit. (Szombathy Bálint: YU retorika)

Minthogy Esterházy elbeszélője nem akar itt »arszpoétikázni«, persze hogy »arszpoétikázik«, minthogy a mondat »elfed, amikor fölfed«, elfedi az író-elbeszélő ars poeticáját, amikor felfedi. Miből áll voltaképpen ez az ars poetica?” (Bányai János: Író[k], könyv[ek], próz[ák])

Arra a kérdésre, hogy van-e valami bejelenteni- és elvámolnivalója, Péter a következőket válaszolta: – Azt hiszem, van a kocsiban valami, amit lehet, hogy nem lenne szabad átvinni a határon…” (Csorba Zoltán: Homéroszi kapocs)

Nézzük! A Másik a pokol-féle cukisághoz semmi köze, hiszen Bender is én vagyok, valamelyest, még akkor is, ha nem veszek róla tudomást, megszüntetem, kiiktatom, eltörlöm. Bender nem te, nem ő, leginkabb mégis én, de zarójelben. (Én.)” (Böndör Pál: Bender & Tsa.)

„Félünk a hibáktól, a tévedésektől, a kudarctól. Sok embert az ilyenfajta félelem teljesen megbénít. Nem akar tévedni vagy valamit rosszul csinálni, s a végén ott köt ki, hogy semmit sem tesz – mert »csak az nem tévedhet, aki nem dolgozik«.” (Harmath Károly: Lélekvonszolás)

„A 19. és a 20. század fordulóján a polgáriasodó, de sok esetben mégis mezővárosi életmódot tükröző Szabadka […] kevés forrásban körvonalazódik annyira jól érezhetően, mint Kosztolanyi Dezső műveiben.” (Séta Kosztolányival)

„A tudat mély rétegeiből feltörő szerelemmítosz Correggióval találkozva alakította ki gyermeki énemet. Így lett aztán a szerelemről való beszéd – Nádas Péterrel szólva – legfontosabb önismereti kérdésemmé.” (Piszár Ágnes: A teljesség fragmentumai)

„Csodát várok, ugyanakkor minden realitásérzékemet elveszítettem, a hang nem több egy bennem rejtőzködő titoknál, egy fémes íznél a számban. Kifogások végtelen sora pulzál bennem, és lehetetlenné teszi a teljes nyugalom elérését. Önkéntesnek lenni, baszd meg!” (Sirbik Attila: St. Euphemia)

„Újvidék az olyan város / minden ablaka lekváros / a háta meg tarka foltos / a szájában kövér boltos / tenyerében a Duna-park / éjjel-nappal nyi-nyitva tart” (Domonkos István: Újvidék – Allegro bajbajó)

„Domonkos István azzal, hogy kisebbségi magyarként exjugoszláv nemzetek irodalmát fordítja magyarra, inspirációt merít azokból, „szerbhorvát” nyelven ír, megkérdőjelezi a magába zárkózó, védekező kisebbségi normát.” (Orcsik Roland: detoNáció)

„A felszínen tisztes város, szürke és dolgos. De éjszaka minden egészen másképp festett. Szexshopok és kukkoldák, fülledt levegőjű mozik. Éjszakai lények, gyönyörűek és kihívóak.” (Lénárd Róbert: Virrasztók – Skizopolisz)

„Jovan végre meggyógyult, és ismét mehetett óvodába. Barátai örvendezve fogadták, de a legjobban Ágnes örült meg annak, hogy ismét együtt játszhatnak. (…)” (Jovana Kulauzov Reba–Túró Lídia: Jovan és Ágnes)

„Élt egyszer egy király, s egyetlen leánya volt. A királylány esténként eljárt valahová táncolni – senki sem tudta, hová –, és minden este széttáncolt egy pár cipellőt. (…)” (Tündértánc. Vajdasági népek meséi)

„rené / magritte / foszforens / törlőgumija / átvilágítja / gyermekkorom / hiába / radírozom / hiába / radírozom” (Maurits Ferenc: Bukott angyal ablaka)

„Az exterritóriumba való betántorgás, a senki földjére való belépés legfeljebb a kisebbségi világokban és irodalomban lehetséges. Fenyvesi Ottó egyiket sem vállalta. Veszprémben új hazát talált: Vajdaságot.” (Végel László)

„A fiú szeme előtt ezen a nyáron az Élet ajtaja egy pár formás, egészséges, széttárt láb formájában tárult föl, amely lábak N. N.-hez tartoztak – a parasztlányka neve örökre Sabahudin titka maradt, más csak a becenevét ismerte, az terjedt el (…).” (Abdulah Sidran: Emlékszel-e Dolly Bellre?)

„gyönyörű a mi életünk/szeretjük egymást nagyon/hét kölykünk van és nonstop a nyakunkban lóg mind/néha nincs mit ennünk/cukrot és lisztet kérünk kölcsön a szomszédtól/de nagyon szeretjük egymást.” (Maja Solar)

„Ebben a kötetben is (…) kivétel nélkül ismert, népszerű írókkal, színészekkel, festőkkel, zenészekkel, újságírókkal és más területen dolgozó közéleti emberekkel folytatok párbeszédet.” (Krekity Olga: beszÉLgetÉSek)

 

Káich Katalin: Romhányi Ibi Törteli Telek Márta: Különböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításában Az állandósuló furulyahang – A 2019. évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája Bicskei Zoltán (szerk.)–Tolnai Ottó (szerk.): Kovács Antal szobrász birkózása az agyaggal Bálint Sándor: Gyerek híján nincs iskola… Faragó Kornélia–Kappanyos András (szerk.): Hosszmetszet. Újvidék–Budapest konferenciasorozat Vladimir Kopicl: Szurdokok (ford.: Lenkes László) Szombathy Bálint: B+B Ninkov K. Olga: Nemes Fekete Edit kerámiaművészete Horváth Márk–Losoncz Márk–Lovász Ádám: A valóság visszatérése. Spekulatív realizmusok és újrealizmusok a kortárs filozófiában Oto Tolnai: Drhturavi samuraj A címzett: Bori Imre Jódal Rózsa: Az éjszaka megérintése Györe Géza: A horvát és a szerb irodalom magyar recepciója Varga Tamás: A leves. Drámatrilógia Böndör Pál: Vásárlási lázgörbe. Verses elbeszélés Balázs Attila: Magyarfauszt Benedek Miklós: Miközben halkan. Versek Antalovics Péter: Távoli pólusok. Versek Kormányos Ákos: Paraván. Versek Papp Katalin: Kés a párna alatt. Versek Cirok Szabó István: Agancspark. Versek Patócs László: Vezeti a népet. Kisregény Gerold László: Színházi jövés-menés. Tanulmányok, esszék Dubravka Đukanović: A vajdasági római katolikus templomok architektúrája (1699–1939) Antal Szilárd–Szilágyi Mária: Üzenetek a falakról Vladimir Kecmanović: Az ágyú forró volt (ford. Orovec Krisztina) Bányai János: Különös effektusok Várady Tibor: Mi történt Écskán? Mészáros Anikó: Epreskerti mesék Silling István–Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek Ivo Andrić: Jelek az út mentén (ford.: Radics Viktória) Laura Barna: Vörösmetszés (ford. Bognár Dorottya) Marko Čudić: Áthangolódások Srpski kao nematernji jezik. Zbirka tekstova i zadataka za nastavnike i učenike srednje škole Gobby Fehér Gyula: Mintha más írta volna Bálint Sándor: A közös sors felelőssége Aracs – Arača Vladislava Vojnović: Kecskefül (ford. Rajsli Emese) Losoncz Alpár: A hatalom(nélküliség) horizontja Szűgyi Zoltán: A lélek elindul Szegedi-Szabó Béla: Balzsam Sinkovits Péter: Verkli Úton szőtt mesék (szerk. Ondrejcsák Eszter, Horváth Futó Hargita) Ronan de Calan–Donatien Mary: Karl Marx kísértete (ford. Kocsubej Alexander) Jean Paul Mongin–Marion Jeannerot: Szent Ágoston vallomásai (ford. Szabó Marcell) Igor Kolarov: Pingvinkalauz (ford. Orovec Krisztina) Igor Marojević: Belgrádi csajok (ford. Glavinić Vékás Éva) Jelena Lengold: Vásári mutatványos (ford. Orovec Krisztina) Bordás Győző: A mi porunk Németh István: Jusztika Ifjúságunk, Csurgó Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája (1957–2016) Gulyás József: Ludas könyve Antal Szilárd: A rejtett város Terék Anna: Duna utca (második kiadás) Csorba Béla: Kérdések és látleletek Autoportret s novelom (ford. Vickó Árpád) Milovan Danojlić: Levelek Amerikába (ford. Szilágyi Károly) Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten II. Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten I. Koncz István: Csend és lázadás Tékiss Tamás: Samu sejti Bíró Tímea: A pusztítás reggelei Schwalb Miklós: Fiú a konyhából Böndör Pál: Finis Barlog Károly: Kovács Istenke álmodik Várady Tibor: Libatoll és történelem Csaták, amelyek összekötnek / Bitke koje nas povezuju Kocsis Árpád: Oktopusz Mirjana Burzan-Kacziba Ágnes: Srpsko-mađarski rečnik / Szerb–magyar szótár Gerold László: Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014)

Közbeszerzések

Javne nabavke u 2020. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 1/2020 – nabavka usluge prevoda odrednica za potrebe mađarsko-srpskog rečnika

Javne nabavke u 2019. godini

Javna nabavka dobara

JN br. 1/2019 – Javna nabavka dobara – nabavka novog automobila

Javna nabavka usluge

JN br. 6/2019 – nabavka usluge štampanja 5 knjiga
(knjige Tamaša C. Kiša, Marte Terteli Telek, Ferenca Maka, Šandora Balinta i Zoltana Bičkeija) na mađarskom jeziku u
okviru 5 Partija.

JN br. 5/2019 – nabavka usluge štampanja 2 knjige (autora Vladimira Kopicla i autora Balinta Sombatija) na
mađarskom jeziku u okviru 2 Partije.

JN br. 4/2019 – nabavka usluge štampanja 2 knjige (pod uredništvom Andraša Kapanjoša i autora Otoa
Tolnaija) na mađarskom jeziku u okviru 2 Partije.

JN br. 3/2019 – nabavka usluge štampanja 3 knjige (knjige Rože Jodal, Tamaša Varga i Geze Đere) na
mađarskom jeziku u okviru 3 Partije.

JN br. 2/2019 – nabavka usluge štampanja 7 knjiga na mađarskom jeziku u okviru 7 Partija.

JN br. 1/2019 – nabavka usluge štampanja 2 časopisa i 7 knjiga u okviru 8 Partija.

Javne nabavke u 2018. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 10/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige (izbor iz
dela) autora Agneša Ozera na mađarskom jeziku, pod radnim naslovom: „A címzett Bori Imre“ i knjige autora Olge Kovačev
Ninkov na mađarskom jeziku, pod naslovom: „Nemes Fekete Edit“.

JN br. 9/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Aniko Mesaroš na mađarskom jeziku, sa naslovom:
„Epreskerti mesék“.

JN br. 8/2018 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Lede Šilinga i Ištvana Šilinga na mađarskom jeziku, sa
naslovom: „Szűzanya emlékek Nyugat-Bácskában“.

JN br. 7/2018 – predmet javne nabavke je nabavka usluge štampanja knjige autora Ivo Andrića na mađarskom
jeziku, sa naslovom: „Jelek az út mellett“.

JN br. 6/2018 – Nabavka usluge
štampanja 4 knjige, i to:

– knjiga autora Monike Čik na mađarskom jeziku, sa
naslovom: „Szekrénylakók“,
– knjiga autora Timea Biro na mađarskom jeziku, sa
naslovom: „A pusztítás reggelei“,
– knjiga autora Tamaša Tekiša na mađarskom jeziku, sa
naslovom: „Samu Sejti“ i
– knjiga grupe urednika (Karolina Biači, Endre Rafai i
Ana Tiškeš) sa naslovom: „Aracs-Arača“.

JN br. 5/2018 – nabavka usluge štampanja 2 knjige u okviru 2 Partije, i to: knjiga autora Laure Barna na
mađarskom jeziku pod naslovom
Vörösmetszés, i knjiga autora Marko
Čudića na mađarskom jeziku pod naslovom:
Áthangolódások.

JN br. 4/2018 – nabavka usluge štampanja knjige autora Đule Gobi Feher na mađarskom jeziku, sa naslovom:
“Mintha más írta volna”.

JN br. 3/2018 – nabavka usluge štampanja 6 knjiga u okviru 6 Partija

JN br. 2/2018 – nabavka usluge štampanja knjige autora Đezea Bordaša na mađarskom jeziku, sa naslovom:
“A mi porunk”.

JN br. 1/2018 – nabavka usluge štampanja 2 časopisa i 7 knjiga u okviru 9 Partija

Javne nabavke u 2017. godini

Javna nabavka usluge

JN br. 13/2017 – nabavka usluge štampanja knjige grupe autora na mađarskom
jeziku, sa radnim naslovom: “CSURGÓ KÖNYVE”
.
JN br. 12/2017 – nabavka usluge štampanja 4 knjige u okviru 4 Partije, i to:
knjiga autora
Silarda
Antala , pod naslovom: „A rejtett város”,
knjiga autora Anike Bodor , pod
naslovom: „Vajdasági Magyar népdalok 4.”,
knjiga Jožefa Guljaša, pod
naslovom:„Ludas könyve” i
knjiga autora Piroške Čaki Šereš na mađarskom jeziku, pod
naslovom: „A Forum Könyvkiadó Intézet bibliográfiája 1957-2016”.
JN br. 11/2017 – nabavka usluge korekture teksta u okviru 4 Partije.
JN br. 10/2017 – nabavka usluge preloma teksta u okviru 3 Partije.
JN br. 9/2017 – nabavka usluge štampanja 6 knjiga.
JN br. 8/2017 – nabavka usluge uređivanja časopisa na mađarskom jeziku u 2017.
godini, radi isplate honorara za glavnog urednika časopisa, u okviru 2
Partije.
JN br. 7/2017 – nabavka usluge štampanja knjige autora Karolja Dudaša na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Nem éltünk Gyöngyszigeten – II.” .
JN br. 6/2017- nabavka usluge štampanja 2 knjige na mađarskom jeziku u okviru 2
Partije, i to: knjiga autora Ištvana Konca na mađarskom jeziku, pod
naslovom:
“Csend és lázadás” i knjiga autora Karolja
Dudaša na mađarskom jeziku, pod naslovom:
“Nem éltünk Gyöngyszigeten” .
JN br. 5/2017- nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na mađarskom
jeziku, u okviru 2 Partije.
JN br. 4/2017- nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku u okviru 3 Partije, i to:
knjiga autora Jean-Paul Mongina na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Szókratész a semmit tudó bölcs”, knjiga autora Ane
Terek
na mađarskom jeziku, pod naslovom:
“Halott nők” i knjiga pod uredništvom Marka Lošonca na mađarskom jeziku, sa
radnim
naslovom: “Ki vagy
te vajdasági magyar
?
.
JN br. 3/2017- nabavka usluge štampanja 9 knjiga na mađarskom jeziku, i to: leksikon Lasla
Gerolda, udžbenik za učenje mađarskog jezika, priručnik za učenje mađarskog jezika i knjige Tamaša Kiša,
Pala Bendera, Mikloša Fehera, Karolja Junga, Mikloša Švalba i Tibora Varadija.
JN br. 2/2017- nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to: knjiga autora Ane
Baranjija pod naslovom:“Telcs Ede éremművészete“, knjiga autora Kristine Mandić Sarka pod naslovom:
“Than Mór” i knjiga autora Ildiko Lovaš pod naslovom: “Rózsaketrec”.
JN br. 1/2017 – Javna nabavka usluge štampanja 5 knjiga, i to: nabavka usluge
štampanja knjige autora Timea Biro na mađarskom jeziku, pod
radnim naslovom: “Mindennapi nehezék”, nabavka usluge štampanja knjige autora
Petera Božika namađarskom jeziku, pod naslovom: “Jelentés a Kór Házából”,
nabavka usluge štampanja knjige autora Čile Važonji na mađarskom
jeziku
, pod naslovom: “A magyarkanizsai Népkert és Vigadó”,
nabavka usluge štampanja knjige autora Karolja Barloga na
mađarskom jeziku, pod naslovom:
Kovács
Istenke álmodik”
i
nabavka usluge štampanja knjige
grupe autora, pod
naslovom: “Csaták,
amelyek összekötnek – Bitke koje nas spajaju”

.

Javne nabavke u 2016. godini

Javna nabavka dobara

JN br. 1/2016 – Javna nabavka dobra – nabavka polovnog vozila

Javna nabavka usluge

JN br. 13/2016 – Javna nabavka usluge štampanja 3 knjige, i to: Zoltan Klamar: “Kanizsai
mindennapok”,
Kristina Mandić Sarka: “Than Mór” i knjiga pod uredništvom Agneša Ozera sa radnim
naslovom: “Istorija Jevreja u Subotici”.
JN br. 12/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Mikloša Fehera na mađarskom jeziku, pod
naslovom: “Fekete normalitás“, knjige autora Viktora Fehera
na mađarskom jeziku
, pod naslovom:
“Egyházaskéri
népszokások”
i knjige autora Jean-Paul Mongina na mađarskom jeziku, pod radnim naslovom:
“Descartes és az ő Gonosz
Géniusza”.
JN br. 11/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Svetislava Basare na mađarskom jeziku, pod
naslovom: “
A merénylet angyala i knjige autora Jožefa
Bogdana na mađarskom jeziku, pod naslovom: “
A szavak néha
kövek
“.

JN br. 10/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Bele Mariaša na mađarskom jeziku, pod
naslovom:
Dr. Máriás rendel“, knjige autora Lasla Blaškovića
na mađarskom jeziku, pod naslovom: “
Történet a bágyadtságról” i knjige autora Rolanda
Orčika na mađarskom jeziku, pod naslovom: “
Fantomkommandó“.

JN br. 9/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Endrea Rafaija na mađarskom jeziku, pod
naslovom: “A sárkány bögréje
i knjige autora Kornelije Farago na mađarskom
jeziku, pod naslovom: “
Idők,terek,
intenzitások
“.

JN br. 8/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Artura Munka na mađarskom jeziku, pod
naslovom: “Bácskai lakodalom
i knjige autora Janoša Hercega na mađarskom
jeziku, pod naslovom: “
Szikkadó
földeken
“.

JN br. 7/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Enike A.
Šajti na mađarskom jeziku, pod naslovom: “Kisebbségpolitika és
társadalomszervezés
“, knjige na osnovu konkursa:
Gion Nándor Novellapályázat” i knjige autora
Mikloša Fehera na mađarskom jeziku, pod naslovom: “
Fekete
normalitás
“.
JN br. 6/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Ištvana
Šilinga na mađarskom jeziku, pod naslovom: “VALLÁSI ÉLET KUPUSZINÁN” (radni
naslov).
JN br. 5/2016 – Javna nabavka usluge štampanja leksikona Lasla Gerolda na
mađarskom jeziku, pod naslovom: “VAJDASÁGI MAGYAR IRODALMI LEXIKON”.
JN br. 4/2016 – Javna nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na
mađarskom jeziku – u okviru 2 Partije.
JN br. 3/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – u
okviru 4 Partije
JN br.2/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – u
okviru 2 Partije
JN br.1/2016 – Javna nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – u
okviru 3 Partije

Javne nabavke u 2015. godini

Javna nabavka usluge

JN br.17/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za
originalno autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
JN br.16/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno
autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
JN br.15/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno
autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
JN br.14/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Baranjija, pod
naslovom: “TELCS EDE ÉREMMŰVÉSZETE”
JN br.13/2015 – Javna nabavka usluge kulture – otkup autorskog prava za originalno
autorsko delo radi objavljivanja knjige u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
JN br.12/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Maje Solar, pod naslovom:
“JELLEMZŐ, HOGY NEM TERMÉSZETES”
JN br.11/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Viktorije Toma, pod naslovom:
“SZÉL JANKÓ ÉS A KISCSALÁD ÚJABB KALANDJAI”
JN br.10/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjiga na mađarskom jeziku – u okviru 4 Partija.
JN br.9/2015 – Nabavka usluge štampanja knjige autora Davora Gromilovića, pod naslovom: “WRONG TIME,
WRONG PLACE”
JN br.8/2015 – Nabavka usluge štampanja
knjige
na mađarskom jeziku: “Fenyvesi
Ottó
: MASÍROZÓ ANGYALOK” (urednici: Roland Orčik i Zoltan
Virag)
JN br.7/2015 – Javna nabavka usluge – izrada Srpsko-mađarskog rečnika.
JN br.6/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjiga na mađarskom jeziku – u okviru 7 Partija.
JN br.5/2015 – Javna nabavka usluge štampanja knjige autora Aniko Bodor na mađarskom jeziku, pod
naslovom: “SZÉLES A DUNA”
JN br.4/2015 – Nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to:
“Hász Péter: ÍGÉRETFÖLD”, “Patak Márta: A TEST MINDENT TUD” i “Domonkos István: ALLEGRO BAJBAJÓ”

JN br. 3/2015 – Nabavka usluge štampanja 4 knjige na mađarskom jeziku, i to: “Bányai János: Író(k),
könyv(ek), prózá(k)”, “Harmath Károly: Krisztus a gyógyszertárban”, “Andrić Edit, Gyöngyösi Lídia és Hetesi Bálint:
SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! – tankönyv” (treće izdanje) i “Andrić
Edit, Gyöngyösi Lídia és Hetesi Bálint: SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! –
munkafüzet” (treće izdanje).

JN br. 2/2015 Nabavka usluge štampanja 3 knjige na mađarskom jeziku, i to:Szombathy Bálint: YU RETORIKA”, “Őry Nagy Cecília:
JUHÁSZ ÁRPÁD” i
“Jovana Kulauzov Reba és Túró Lídia: JOVAN ÉS ÁGNES”

JN br. 1/2015 Nabavka usluge štampanja časopisa na mađarskom jeziku – “HÍD” i “LÉTÜNK”

Javna nabavka dobara

Javna nabavka dobara – derivati
nafte, br.: 1/2015

Javne nabavke u 2014. godini

JNMV 16.
JNMV 17.
JNMV 18.
JNMV 19.
JNMV 20.
JNMV 21.
JNMV 22.
JNMV 23.
JNMV 24.
JNMV 25.
JNMV 26.
JNMV 27.
JNMV 28.
JNMV 29.
JNMV 30.
JNMV 31.
JN br. 1/2014 Nabavka usluge štampanja časopisa “HÍD” i “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku
JN br. 2/2014 Nabavka usluge štampanja knjige autora Agneša Ozer na mađarskom jeziku, pod naslovom: “VOLT EGYSZER
EGY ÚJVIDÉK”
JN br. 3/2014 Nabavka usluge štampanja knjige Ištvana Šilinga i Eve Lovra
JN br. 4/2014 Nabavka usluge štampanja časopisa “LÉTÜNK” na mađarskom jeziku
JN br. 5/2014 Nabavka usluge štampanja knjige autora Viktorije Toma i Uroša Petrovića
JN br. 6/2014 Nabavka usluge štampanja knjige grupe autora na mađarskom jeziku iz edicije “HÍD” pod naslovom:
“MOZGALOM, KULTÚRAFORMÁLÁS, IRODALMI GONDOLKODÁS”

JN br. 7/2014 Nabavka usluge štampanja knjige na mađarskom jeziku – “MICHEL ONFRAY:
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK”

JN br. 8/2014 Nabavka usluge štampanja knjiga Šandora Konje i Lasla Gebera

JN br. 9/2014 Nabavka usluge štampanja knjige autora Petera Antaloviča na mađarskom
jeziku, pod naslovom: “ÖRÖKSZOBA”

JN br. 10/2014 Nabavka usluge štampanja 2 knjige na mađarskom jeziku – “Gion
novellapályázat” i “Bender és Tsai”

JN br. 11/2014
Nabavka usluge štampanja udžbenika i priručnika za učenje mađarskog jezika od sledećih autora: Edit Andrić,
Livija Đenđeši i Balint Heteši, pod naslovom: “SZIA! JÓ NAPOT! VISZLÁT! ” (drugo izdanje).
JN br. 12/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Lazukiča na mađarskom jeziku, pod naslovom: “FOTÓ”.
JN br. 13/2014
Nabavka usluge štampanja knjiga autora Nandora Nađ i Mikloša Benedek.
JN br. 14/2014
Nabavka usluge štampanja knjige autora Ane Lazukiča na mađarskom jeziku, pod naslovom: “FOTÓ”.

JN br. 15/2014 Nabavka usluge štampanja knjige autora Zoltana Čorbe i knjige grupe autora “SZENTELEKYRE
EMLÉKEZVE II.”